c. Central, 30 · 17538 · Alp (Cerdanya) Girona

Nota Legal

En compliment del que prevé l'article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrónic, s'informa que www.hoteljaume.com es un domini de la empresa EXPLOTACIONS HOTELERES DE CERDANYA, SL amb domicili social C/ CENTRAL, 30, -, telèfon +34 972 89 00 16 i fax +34 972 14 42 42, correu electrónic general [email protected]
La societat EXPLOTACIONS HOTELERES DE CERDANYA,SL amb el CIF:B- 17341165 que figura inscrita al registre mercantil de Girona, fulla GI-5941, volum 306, foli 85, inscripció 5 -.

Política de privacitat

EXPLOTACIONS HOTELERES DE CERDANYA, S.L. a través del seu web 'www.hoteljaume.com' sol·licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuario quedaràn incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de EXPLOTACIONS HOTELERES DE CERDANYA,, S.L. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de EXPLOTACIONS HOTELERES DE CERDANYA S.L. , que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

EXPLOTACIONS HOTELERES DE CERDANYA, S.L., a través de la seva web, utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per a donar a conèixer a l'Usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedits a altres empreses del grup al que pertany EXPLOTACIONS HOTELERES DE CERDANYA, S.L, així com a unes altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

EXPLOTACIONS HOTELERES DE CERDANYA, S.L., a través de la seva web, utilitzarà cookies quan l'Usuari navegui per la web site de www.hoteljaume.com. Les cookies s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hàgin de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats en la web www.hoteljaume.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a EXPLOTACIONS HOTELERES DE CERDANYA, S.L., c.CENTRAL,30,17538 ALP, Girona (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: [email protected].

Protecció de dades

Política de Confidencialidad y Protección de Datos
Datos del responsable del tratamiento :
 EXPLOTACIONS HOTELERES DE CERDANYA,SL B- 17341165.
 Dirección C. CENTRAL, 30 17538 ALP (GIRONA).
 Teléfono: 972890016.
 E-mail: [email protected]

Finalidades del tratamiento
EXPLOTACIONS HOTELERES DE CERDANYA,SL tratará la información que nos proporcionan las personas interesadas con las siguientes finalidades:
 Gestionar cualquier tipo de solicitud, sugerencia o petición sobre nuestros servicios profesionales que nos formulen las personas interesadas.
 Comunicaciones comerciales: Tratamiento de sus datos con la finalidad de informarle sobre actividades, artículos de interés e información general sobre nuestros servicios vía correo electrónico.


Criterios de conservación de los datos
Comunicaciones comerciales: Las personas interesadas, podrán darse de baja de
estas comunicaciones en www.dataprotect-line.com/explotacions-hoteleres-cerdanya
nuestro canal de comunicaciones.
 El resto de los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con las finalidades anteriormente descritas.

Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento de las personas interesadas para:
 La tramitación y gestión de cualquier solicitud de información o consulta sobre nuestros servicios profesionales.
 El envío de comunicaciones comerciales llevadas a cabo por EXPLOTACIONS HOTELERES DE CERDANYA,SL .

Destinatarios
No se ceden datos de carácter personal a terceros, salvo disposición legal. Tampoco se realizan transferencias internacionales de datos a terceros países.


Procedencia
Los datos de carácter personal se obtienen directamente de las personas interesadas y de nuestros colaboradores. Las categorías de datos de carácter personal que nos proporciona nuestros colaboradores son las siguientes:
 Datos de identificación.
 Direcciones postales o electrónicas.
No se tratan datos especialmente protegidos.

Derechos
Derecho de Acceso, Rectificación y Supresión: Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si, en EXPLOTACIONS HOTELERES DE CERDANYA,SL , estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

Derecho a la Limitación y Oposición: En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y, por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. EXPLOTACIONS HOTELERES DE CERDANYA,SL dejará de tratar los datos en este supuesto, salvo por motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Dichos derechos podrán ser ejercitados en www.dataprotect-line.com/explotacions-hoteleres-cerdanya


Actualizaciones y modificaciones
EXPLOTACIONS HOTELERES DE CERDANYA,SL se reserva el derecho de modificar y/o actualizar la información sobre protección de datos, cuando sea necesario para el correcto cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos. Si se produjera alguna modificación, el nuevo texto será publicado en esta página, donde podrá tener acceso a la política actual. En cada caso, la relación con los usuarios se regirá por las normas previstas en el momento preciso en que se accede al sitio web.